בית ספר אור ליובאוויטש כפר חב"ד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
שדות דן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ג - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
חיים יעיש מאיר ועקנין
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
3
אשכול למ"ס רשות
6
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

96
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

399,158 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

397,370 ₪
עלות שעות הוראה
386,995 ₪
עלות שכר - קורונה
10,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,788 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
709 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,079 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
117,349 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
4,890 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
19.2