בית ספר אלסדיק כסיפה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
כסיפה
מגזר
בדואי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית כסייפה
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
חמישון טיפוח חט"ב
5
עשירון טיפוח חט"ב
9
אשכול למ"ס רשות
1
מורים בעלי תואר שני+
35.3%
חציון וותק הוראה
6 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.2%

עובדי הוראה

12
מורים
22
מורות

תלמידים

178
בנים
166
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

7,187,089 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,892,849 ₪
עלות שעות הוראה
5,879,599 ₪
עלות שכר - קורונה
13,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,294,240 ₪
שירותי היקף
936,744 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
70,795 ₪
חינוך מיוחד
71,055 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-820
רכישות חוזים והקצבות
140,128 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
76,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
545,962 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,632 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.5