בית ספר אל מנאר רהט

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
רהט
מגזר
בדואי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית רהט
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
סלימאן אלטורי
חמישון טיפוח חט"ב
5
עשירון טיפוח חט"ב
10
אשכול למ"ס רשות
1
מורים בעלי תואר שני+
47.1%
חציון וותק הוראה
7.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.1%

עובדי הוראה

10
מורים
24
מורות

תלמידים

138
בנים
102
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,843,450 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,864,058 ₪
עלות שעות הוראה
4,864,058 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

979,392 ₪
שירותי היקף
626,411 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
27,562 ₪
חינוך מיוחד
56,120 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-320
רכישות חוזים והקצבות
188,081 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
81,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
523,810 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
24,008 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.4