בית ספר אולפנת בני עקיבא לכי בני דקלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חינוך התישבותי
רשות
לכיש
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מרכז ישיבות בני עקיבא
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
אורית אזוגי
חמישון טיפוח חט"ב
2
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
57.6%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.1%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
32
מורות

תלמידים

0
בנים
257
בנות

תלמידים עולים

0.4%
עולים
99.6%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,535,939 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,873,331 ₪
עלות שעות הוראה
5,867,081 ₪
עלות שכר - קורונה
6,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

662,608 ₪
שירותי היקף
375,322 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
17,757 ₪
חינוך מיוחד
8,000 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,300
רכישות חוזים והקצבות
199,116 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
68,713 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
717,886 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
25,140 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
28.6