בית ספר אולפנת בנ"ע שילה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מרכז ישיבות בני עקיבא
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
נעמה לוטוק
חמישון טיפוח חט"ב
2
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
42.4%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
10.1%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
58
מורות

תלמידים

0
בנים
385
בנות

תלמידים עולים

2.1%
עולים
97.9%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

11,297,161 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

9,969,831 ₪
עלות שעות הוראה
9,949,331 ₪
עלות שכר - קורונה
20,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,327,330 ₪
שירותי היקף
891,514 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
32,037 ₪
חינוך מיוחד
103,207 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,650
רכישות חוזים והקצבות
222,564 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
84,658 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
699,500 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
29,070 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.3