כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
272
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
2018
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה, שילה
מיקוד:
4483000
טלפון:
02-9977103
פקס:
02-9973113
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה, שילה
מיקוד:
4483000
טלפון:
02-9977103
פקס:
02-9973113
מנהל/ת:
נעמה לוטוק
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2018
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/02/2020
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
272
בנים:
0
בנות:
272
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 110 27.5
ח 4 0 115 28.8
ט 2 0 32 16.0
י 3 0 15 5.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017