כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2017
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שייח' ג'ראח
כתובת למכתבים:
שייח' ג'ראח, ירושלים
טלפון:
02-6297790
טלפון נוסף:
053-7376203
פקס:
02-6296622
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שייח' ג'ראח
כתובת למכתבים:
שייח' ג'ראח, ירושלים
טלפון:
02-6297790
טלפון נוסף:
053-7376203
פקס:
02-6296622
מנהל/ת:
מלחם בדר
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017