בית ספר אבדאע לאומניות ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
חמישון טיפוח חט"ב
4
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ב
8
עשירון טיפוח חט"ע
9
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
41.2%
חציון וותק הוראה
8.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.3%
הגשה לבגרות
לא
כתובת
שייח' ג'ראח, ירושלים
טלפון
02-6297790
מנהל/ת
דאוד עבאסי
מלחם בדר
מפקח/ת
נגוהה פרחאת

עובדי הוראה

17
מורים
17
מורות

תלמידים

162
בנים
144
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

7,437,462 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

6,126,196 ₪
עלות שעות הוראה
6,118,696 ₪
עלות שכר - קורונה
7,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,311,266 ₪
שירותי היקף
910 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
29,535 ₪
חינוך מיוחד
9,500 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,540
רכישות חוזים והקצבות
1,203,723 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
71,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
566,063 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
24,048 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.5