בית ספר אלמתנבי ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
עאסם חסונה
חמישון טיפוח חט"ב
5
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ב
10
עשירון טיפוח חט"ע
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
26.7%
חציון וותק הוראה
8 שנים
בחינוך טכנולוגי
11.3%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
5.2%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

19
מורים
26
מורות

תלמידים

554
בנים
0
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

11,747,864 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,811,148 ₪
עלות שעות הוראה
8,811,148 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,936,716 ₪
שירותי היקף
701,859 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
52,962 ₪
חינוך מיוחד
56,389 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,750
רכישות חוזים והקצבות
2,039,338 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
89,918 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
555,140 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,043 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.0