כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
128
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
14.2
שנת הקמה:
2009
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
יוחנן בן זכאי 9
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 3654, אשדוד
מיקוד:
7713601
טלפון:
08-8666902
פקס:
08-8677334
מנהל/ת:
יצחק יעקב
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
שלמי יוסף
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
128
בנים:
128
בנות:
0
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 41 0 13.7
י 3 40 0 13.3
יא 3 47 0 15.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017