כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
255
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
28.3
שנת הקמה:
2008
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
רבי טרפון 2
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 3456, אשדוד
מיקוד:
7713302
טלפון:
08-8641526
פקס:
08-8641526
מנהל/ת:
יפה שיינדל שטיינמץ
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בי"ס וסמינר לבנות ויזניץ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
255
בנים:
0
בנות:
255
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 71 23.7
י 2 0 50 25.0
יא 2 0 71 35.5
יב 2 0 63 31.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017