כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
43
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
14.3
שנת הקמה:
2006
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
אור החיים 13
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 200, אשדוד
מיקוד:
7710102
טלפון:
08-8659967
פקס:
08-8660276
מנהל/ת:
יכין הלוי
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חזון מאיר ובית ישראלי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
43
בנים:
43
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 16 0 16.0
י 1 12 0 12.0
יא 1 15 0 15.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017