כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
60
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
2006
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
החיד"א 36
כתובת למכתבים:
החיד"א 36, אופקים
מיקוד:
8757022
טלפון:
08-9921214
פקס:
08-9924459
מנהל/ת:
שלום מלכה
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
משגב האמהות בית יעקב אופקים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
7
תלמידים:
60
בנים:
0
בנות:
60
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 18 18.0
י 1 0 15 15.0
יא 1 0 12 12.0
יב 1 0 15 15.0
מדדי בחינות בגרות
מדד 2008 2009 2010
קבוצת התייחסות ג ג ג
עשירון הישגים בבחינות 4 6 3
עשירון הוגנות בבחינות 10 1 5
עשירון החזקת תלמידים 6 6 7
שיעור הזכאים לבגרות [1] 40.00% 90.00% 28.00%
הפרש זכאים לבגרות [2] 0.00% 0.00% 15.75%
שיעור המצטיינים [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 60.00% 100.00% 48.00%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 80.00% 90.00% 56.00%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 70.00% 100.00% 56.00%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 80.00% 90.00% 80.00%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 80.00% 90.00% 32.00%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017