כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
53
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
17.7
שנת הקמה:
2002
רשות:
חוף אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
ברכיה
כתובת:
ברכיה
כתובת למכתבים:
ברכיה 1, ברכיה
מיקוד:
7985200
טלפון:
08-6727523
פקס:
08-6752698
מנהל/ת:
יצחק אזריאל
מפקח/ת:
בניהו טבילה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז תורני חכמת רחמים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
53
בנים:
53
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 17 0 17.0
י 1 20 0 20.0
יא 1 16 0 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017