כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
63
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2002
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
ורבורג 7
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 10085, באר שבע
מיקוד:
8400102
טלפון:
08-6230914
טלפון נוסף:
08-6230937
פקס:
08-6650313
מנהל/ת:
חוה טוניק
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
63
בנים:
0
בנות:
63
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 17 17.0
יא 1 0 21 21.0
יב 1 0 25 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017