כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
62
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
20.7
שנת הקמה:
2002
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
ורבורג 7
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 10085, באר שבע
מיקוד:
84001
טלפון:
08-6230914
טלפון נוסף:
08-6230937
פקס:
08-6650313
מנהל/ת:
חוה טוניק
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
62
בנים:
0
בנות:
62
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 0 21 21.0
יא 1 0 25 25.0
יב 1 0 16 16.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017