כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2016
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1175, באר שבע
טלפון:
08-3740074
פקס:
08-6309371
מנהל/ת:
דיאב אבו צעלוק
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1175, באר שבע
טלפון:
08-3740074
פקס:
08-6309371
מנהל/ת:
דיאב אבו צעלוק
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016