כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
437
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
25.7
שנת הקמה:
2016
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1175, באר שבע
טלפון:
08-3740074
פקס:
08-6309371
מנהל/ת:
דיאב אבו צעלוק
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1175, באר שבע
טלפון:
08-3740074
פקס:
08-6309371
מנהל/ת:
דיאב אבו צעלוק
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
437
בנים:
205
בנות:
232
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 5 58 73 26.2
ט 4 53 59 28.0
י 4 51 47 24.5
יא 4 43 53 24.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017