כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
465
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
33.2
שנת הקמה:
2001
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
שדרות רש"י 1
כתובת למכתבים:
שדרות רש"י 1 ת.ד. 8014, אשדוד
מיקוד:
7718001
טלפון:
08-8649343
פקס:
08-8654613
מנהל/ת:
פרל ליבוביץ
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תפארת החיים אשדוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
465
בנים:
0
בנות:
465
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 102 34.0
י 3 0 100 33.3
יא 3 0 110 36.7
יב 3 0 95 31.7
יג 1 0 43 43.0
יד 1 0 15 15.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017