כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
529
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
33.1
שנת הקמה:
2000
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
חטיבת הנגב 32
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 8122, אשדוד
מיקוד:
7718101
טלפון:
073-2766800
פקס:
073-2766837
מנהל/ת:
רבקה שרה זלפרינד
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בית מלכה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
529
בנים:
0
בנות:
529
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 0 139 34.8
י 4 0 125 31.3
יא 4 0 140 35.0
יב 3 0 106 35.3
יג 1 0 19 19.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017