כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
799
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
33.3
שנת הקמה:
1995
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
רב ינאי 3
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 3271, אשדוד
מיקוד:
7713201
טלפון:
08-8579900
פקס:
08-8663562
מנהל/ת:
חוה אסתר וייטמן
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ארשת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
799
בנים:
0
בנות:
799
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 6 0 184 30.7
י 6 0 193 32.2
יא 6 0 205 34.2
יב 5 0 178 35.6
יג 1 0 39 39.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017