כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
174
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
58.0
שנת הקמה:
1990
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
קהילות בן יעקב 1
כתובת למכתבים:
אופקים ת.ד. 32, אופקים
מיקוד:
8751001
טלפון:
08-9960290
פקס:
08-9960719
מנהל/ת:
תנחום פרנק
מפקח/ת:
בניהו טבילה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עמותת ישיבת אופקים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
174
בנים:
174
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 64 0 64.0
י 1 55 0 55.0
יא 1 55 0 55.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017