כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
605
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
35.6
שנת הקמה:
1984
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
הרב חורי
כתובת למכתבים:
אופקים ת.ד. 393, אופקים
מיקוד:
8751302
טלפון:
08-9962507
פקס:
08-9925394
מנהל/ת:
בסי בן מנחם
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז בית יעקב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
605
בנים:
0
בנות:
605
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 0 137 34.3
י 4 0 147 36.8
יא 4 0 136 34.0
יב 4 0 165 41.3
יג 1 0 20 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017