כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
227
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1983
רשות:
חוף אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
ניצן
כתובת:
דרך נווה דקלים 1
כתובת למכתבים:
דרך נווה דקלים 1 ת.ד. 79287 ד.נ. חוף אשקלון, ניצן
מיקוד:
7928700
טלפון:
08-8511500
פקס:
08-8511504
אתר אינטרנט:
www.und.co.il
מנהל/ת:
עופר טויל
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
יישוב:
ניצן
כתובת:
דרך נווה דקלים 1
כתובת למכתבים:
דרך נווה דקלים 1 ת.ד. 79287 ד.נ. חוף אשקלון, ניצן
מיקוד:
7928700
טלפון:
08-8604110
פקס:
08-8604109
אתר אינטרנט:
www.und.co.il
מנהל/ת:
שימרית קליין
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אג אולפנה נוה דקלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
227
בנים:
0
בנות:
227
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 72 24.0
י 2 0 55 27.5
יא 2 0 47 23.5
יב 2 0 53 26.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017