כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
198
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
18.0
שנת הקמה:
1983
רשות:
חוף אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
ניצן
כתובת:
דרך נווה דקלים 1
כתובת למכתבים:
דרך נווה דקלים 1 ת.ד. 79287 ד.נ. חוף אשקלון, ניצן
מיקוד:
7928700
טלפון:
08-8511500
פקס:
08-8511504
אתר אינטרנט:
www.und.co.il
מנהל/ת:
עופר טויל
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
יישוב:
ניצן
כתובת:
דרך נווה דקלים 1
כתובת למכתבים:
דרך נווה דקלים 1 ת.ד. 79287 ד.נ. חוף אשקלון, ניצן
מיקוד:
7928700
טלפון:
08-8604110
פקס:
08-8604109
אתר אינטרנט:
www.und.co.il
מנהל/ת:
שימרית קליין
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אג אולפנה נוה דקלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
198
בנים:
0
בנות:
198
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 0 0.0
ח 1 0 0 0.0
ט 2 0 47 23.5
י 3 0 62 20.7
יא 2 0 43 21.5
יב 2 0 46 23.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017