כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
521
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
28.9
שנת הקמה:
1980
רשות:
שפיר
פרטי קשר
יישוב:
אבן שמואל
כתובת:
אבן שמואל
כתובת למכתבים:
אבן שמואל ד.נ. שדה גת, אבן שמואל
מיקוד:
7958500
טלפון:
08-6670700
טלפון נוסף:
08-6670700
פקס:
08-6670720
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
יישוב:
אבן שמואל
כתובת:
אבן שמואל
כתובת למכתבים:
אבן שמואל ד.נ. שדה גת, אבן שמואל
מיקוד:
7958500
טלפון:
08-6670700
טלפון נוסף:
08-6670700
פקס:
08-6670720
מנהל/ת:
שלמה יוסף וייס
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
מ. אזורית שפיר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כמויות ומספרים
מורים:
66
תלמידים:
521
בנים:
0
בנות:
521
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 41 20.5
ח 2 0 42 21.0
ט 3 0 106 35.3
י 4 0 113 28.3
יא 4 0 114 28.5
יב 3 0 105 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017