בית ספר אולפנת בית שאן

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
בית שאן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
רשת אורט
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
מירב אורית ירקוני
חמישון טיפוח חט"ב
3
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
5
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
40.4%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
6.8%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

3
מורים
44
מורות

תלמידים

0
בנים
311
בנות

תלמידים עולים

0.3%
עולים
99.7%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,629,778 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,792,041 ₪
עלות שעות הוראה
7,777,166 ₪
עלות שכר - קורונה
14,875 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

837,737 ₪
שירותי היקף
504,622 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
27,274 ₪
חינוך מיוחד
10,000 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,760
רכישות חוזים והקצבות
226,263 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
74,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
711,714 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
27,462 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.3