בית ספר אולפנת חלוצה נווה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אשכול
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מוסדות חינוך נווה
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
איל תם
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
39.1%
חציון וותק הוראה
14 שנים
בחינוך טכנולוגי
22.1%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.6%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

2
מורים
21
מורות

תלמידים

0
בנים
108
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,251,635 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,128,205 ₪
עלות שעות הוראה
3,128,205 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

123,430 ₪
שירותי היקף
3,405 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
7,773 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
2,412
התחשבנות רשויות
‎-4,920
רכישות חוזים והקצבות
94,760 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
29,923 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.0