כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
237
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
2006
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
מירון 5
כתובת למכתבים:
שד לכיש 48, קרית גת
מיקוד:
8204818
פקס:
08-6818490
מפקח/ת:
אליהו אדרי
יישוב:
קרית גת
כתובת:
מירון 5
כתובת למכתבים:
מירון ת.ד. 1, קרית גת
מיקוד:
8210001
טלפון:
08-6812916
טלפון נוסף:
08-6818490
פקס:
08-6601921
מנהל/ת:
סגלית יעקב
מפקח/ת:
אליהו אדרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
237
בנים:
0
בנות:
237
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 42 21.0
ח 1 0 29 29.0
ט 2 0 38 19.0
י 1 0 36 36.0
יא 2 0 46 23.0
יב 2 0 46 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017