כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
503
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
2003
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
רחבת הרב עוזיאל 26
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3281, באר שבע
מיקוד:
84144
טלפון:
08-6417530
טלפון נוסף:
08-6411998
פקס:
08-6415566
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
עדי פלח
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
באר שבע
כתובת:
רחבת הרב עוזיאל 1
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3281, באר שבע
מיקוד:
84144
טלפון:
08-6417530
טלפון נוסף:
08-6411998
פקס:
08-6415566
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
יונתן סמואל
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
69
תלמידים:
503
בנים:
0
בנות:
503
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 110 27.5
ח 4 0 110 27.5
ט 3 0 82 27.3
י 4 0 15 3.8
יא 3 0 91 30.3
יב 4 0 95 23.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017