כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
609
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
29.0
שנת הקמה:
2003
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
רחבת הרב עוזיאל 26
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3281, באר שבע
מיקוד:
8413201
טלפון:
08-6417530
טלפון נוסף:
08-6411998
פקס:
08-6415566
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
עדי פלח
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
באר שבע
כתובת:
רחבת הרב עוזיאל 1
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3281, באר שבע
מיקוד:
8413201
טלפון:
08-6417530
טלפון נוסף:
08-6411998
פקס:
08-6415566
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
יונתן סמואל
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
76
תלמידים:
609
בנים:
0
בנות:
609
כיתות:
20
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 115 28.8
ח 4 0 119 29.8
ט 3 0 98 32.7
י 3 0 87 29.0
יא 4 0 98 24.5
יב 3 0 92 30.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017