כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
745
כיתות:
33
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
2015
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
ת.ד. 6061, באר שבע
מיקוד:
8416001
טלפון:
08-9172577
פקס:
08-9172579
מפקח/ת:
עלי אלקרינאוי
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
ת.ד. 6061, באר שבע
מיקוד:
8416001
טלפון:
08-9172577
פקס:
08-9172579
מנהל/ת:
אברהים אלסאייד
מפקח/ת:
עלי אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת עמל
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
745
בנים:
343
בנות:
402
כיתות:
29
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 106 91 28.1
ח 6 82 66 24.7
ט 7 52 71 17.6
י 5 37 66 20.6
יא 4 35 56 22.8
יב 4 31 52 20.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017