כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,549
כיתות:
56
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
1954
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
אלי כהן
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5074, אשקלון
מיקוד:
7815001
טלפון:
08-6700300
טלפון נוסף:
052-2252066
מנהל/ת:
שרון אטלן
מפקח/ת:
בת-עמי לגמן
יישוב:
אשקלון
כתובת:
אלי כהן
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5074, אשקלון
מיקוד:
7815001
טלפון:
08-6700300
פקס:
08-6736130
מנהל/ת:
אורה גול
מפקח/ת:
בת-עמי לגמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
18/09/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
142
תלמידים:
1,549
בנים:
800
בנות:
749
כיתות:
53
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 116 129 35.0
ח 9 150 126 30.7
ט 8 115 125 30.0
י 10 157 122 27.9
יא 10 122 120 24.2
יב 11 136 115 22.8
יד 1 4 12 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017