כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
467
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
1959
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
וינגייט 62
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 234, באר שבע
מיקוד:
8410102
טלפון:
08-6277769
מנהל/ת:
ארז אוחיון
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
יישוב:
באר שבע
כתובת:
וינגייט 62
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 234, באר שבע
מיקוד:
8410102
טלפון:
08-6650338
טלפון נוסף:
08-6239031
פקס:
08-6277073
מנהל/ת:
נורית דוידי
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/11/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
467
בנים:
0
בנות:
467
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 94 23.5
ח 3 0 95 31.7
ט 4 0 77 19.3
י 3 0 80 26.7
יא 2 0 42 21.0
יב 3 0 79 26.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017