כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
24
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2020
רשות:
נס ציונה
פרטי קשר
יישוב:
נס ציונה
כתובת:
הרמן מאיר 27
כתובת למכתבים:
עיריית נס ציונה 0000
מיקוד:
74014
מנהל/ת:
הפנר לימור
מפקח/ת:
אדווה מרגלית אריאלי-גרדשטיין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית נס ציונה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
24
בנים:
12
בנות:
12
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 12 12 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017