בית ספר אדם ואדמה תבור כדורי

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חינוך התישבותי
רשות
הגליל התחתון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
י - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
שכניה נחשון זיוון
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
58.8%
חציון וותק הוראה
18 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

11
מורים
6
מורות

תלמידים

21
בנים
25
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,329,525 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,268,124 ₪
עלות שעות הוראה
2,268,124 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

61,401 ₪
שירותי היקף
419 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
2,918 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,480
רכישות חוזים והקצבות
52,544 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
10,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
50,424 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
15.3