כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
29
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
14.5
שנת הקמה:
2020
רשות:
הגליל התחתון
פרטי קשר
יישוב:
כדורי
כתובת:
כדורי 1
כתובת למכתבים:
כדורי 1, כדורי
מיקוד:
1524200
טלפון:
08-6321273
טלפון נוסף:
054-6605913
פקס:
08-6581854
מנהל/ת:
שכניה נחשון זיוון
מפקח/ת:
עדנה גולדשמיט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
29
בנים:
13
בנות:
16
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 5 8 13.0
יא 1 8 8 16.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017