כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
20
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
10.0
שנת הקמה:
2021
רשות:
חוף אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
כפר סילבר
כתובת:
כפר סילבר 1
כתובת למכתבים:
כפר סילבר 1, כפר סילבר
מיקוד:
7929500
טלפון:
08-9756443
טלפון נוסף:
054-6605913
מנהל/ת:
גל תורגמן פלום
מפקח/ת:
פיוטר (פנחס) ברודסקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2021
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
20
בנים:
8
בנות:
12
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 6 6 12.0
יא 1 2 6 8.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017