בית ספר אדם ואדמה ניצנים כפר סילבר

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חינוך התישבותי
רשות
חוף אשקלון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
י - יא
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
גל תורגמן פלום
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
54.5%
חציון וותק הוראה
11 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
12%

עובדי הוראה

5
מורים
6
מורות

תלמידים

9
בנים
16
בנות

תלמידים עולים

4.0%
עולים
96.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

940,426 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

904,419 ₪
עלות שעות הוראה
904,419 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

36,007 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,466 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,400
רכישות חוזים והקצבות
25,941 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
10,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
37,217 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
12.5