בית ספר אור ליובאוויטש צעירים כפר חב"ד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
שדות דן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית שדות דן
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
נועם מרדכי אליס
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
3
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
5.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.1%

עובדי הוראה

7
מורים
1
מורות

תלמידים

94
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

2.1%
עולים
97.9%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,412,785 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,231,238 ₪
עלות שעות הוראה
1,222,738 ₪
עלות שכר - קורונה
8,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

181,547 ₪
שירותי היקף
118,033 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
6,870 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,240
רכישות חוזים והקצבות
19,346 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
43,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
340,187 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
14,476 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.5