כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
207
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
34.5
שנת הקמה:
2020
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
אוהל יהושע 31
כתובת למכתבים:
אוהל יהושע 31, בית שמש
טלפון:
02-6240732
פקס:
02-6240372
מנהל/ת:
אסתר פיגא ביננשטוק
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חינוך שמחת תורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
207
בנים:
0
בנות:
207
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 55 27.5
י 1 0 45 45.0
יא 1 0 29 29.0
יב 1 0 28 28.0
יג 1 0 50 50.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017