בית ספר שבילי בינה בית שמש

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בית שמש
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יג
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
חינוך שמחת תורה
רפורמה
עוז לתמורה
חמישון טיפוח חט"ע
4
עשירון טיפוח חט"ע
7
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
5.9%
חציון וותק הוראה
20 שנים
בחינוך טכנולוגי
99.1%
זכאות לתעודה טכנולוגית
48.4%
שילוב חינוך מיוחד
4.9%
הגשה לבגרות
לא
כתובת
אוהל יהושע 31, בית שמש
טלפון
02-6240732
מנהל/ת
אסתר פיגא ביננשטוק
מפקח/ת
אביה מזרחי

עובדי הוראה

0
מורים
34
מורות

תלמידים

0
בנים
225
בנות

תלמידים עולים

1.8%
עולים
98.2%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,540,332 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

6,442,930 ₪
עלות שעות הוראה
6,442,930 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

97,402 ₪
שירותי היקף
157 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
17,700 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,640
רכישות חוזים והקצבות
61,185 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
28,979 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
37.5