כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ה
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
85
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
17.0
שנת הקמה:
2020
רשות:
קרית אתא
פרטי קשר
יישוב:
קרית אתא
כתובת:
אלבז 24
כתובת למכתבים:
אלבז 24, קרית אתא
טלפון:
04-7793565
טלפון נוסף:
054-8474893
מנהל/ת:
שלום מיראי
מפקח/ת:
יוסף גולדרינג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
85
בנים:
85
בנות:
0
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 25 0 25.0
ב 1 20 0 20.0
ג 1 20 0 20.0
ד 1 10 0 10.0
ה 1 10 0 10.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017