בית ספר אוצר התורה קרית אתא

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
קרית אתא
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ה
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
שלום מיראי
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
3 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

1
מורים
0
מורות

תלמידים

86
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,112,629 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

937,385 ₪
עלות שעות הוראה
919,010 ₪
עלות שכר - קורונה
18,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

175,244 ₪
שירותי היקף
145,000 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
6,103 ₪
חינוך מיוחד
1,365 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
3,927 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
18,849 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
268,851 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
12,505 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
17.2