כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - י
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2021
רשות:
רכסים
פרטי קשר
יישוב:
רכסים
כתובת:
הנרקיסים 16
כתובת למכתבים:
הנרקיסים 16 דירה 8, רכסים
מיקוד:
2049600
טלפון:
04-9847363
טלפון נוסף:
052-7696364
פקס:
04-9040312
מנהל/ת:
שי-דוד סרלקר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חכמה ומוסר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017