בית ספר אבן שלמה רכסים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
רכסים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - י
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
חכמה ומוסר
רפורמה
לא ברפורמה
אשכול למ"ס רשות
2
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
כתובת
הנרקיסים 16, רכסים
טלפון
04-9847363
מנהל/ת
שי-דוד סרלקר
מפקח/ת
אליעזר בלוך

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

39
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

196,624 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

195,887 ₪
עלות שעות הוראה
195,887 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

737 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
299 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
438 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
5,042 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
19.5