כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
23
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
23.0
שנת הקמה:
2020
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שערי תורה 12
כתובת למכתבים:
ת.ד. 16082, ירושלים
מיקוד:
9116002
טלפון:
02-6413001
טלפון נוסף:
055-5534969
פקס:
02-6435932
מנהל/ת:
שלמה איצקוביץ
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אגודת אור ברוך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
23
בנים:
23
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 23 0 23.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017