בית ספר אור ברוך - כרם שערי ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - ט
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אגודת אור ברוך
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
שלמה איצקוביץ
אשכול למ"ס רשות
3
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
0
בנות

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

54,602 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

54,602 ₪
עלות שעות הוראה
54,602 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

0 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
0 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
0 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪