בית ספר אדם ואדמה גולן אורטל

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
גולן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
רפורמה
עוז לתמורה
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ע
5
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
38.5%
חציון וותק הוראה
10 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2%
הגשה לבגרות
כן
כתובת
אורטל 4, אורטל
טלפון
04-6960711
מנהל/ת
רן קמינסקי
מפקח/ת
נטליה גרונסטדת

עובדי הוראה

9
מורים
4
מורות

תלמידים

20
בנים
31
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,411,386 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,361,572 ₪
עלות שעות הוראה
1,361,572 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

49,814 ₪
שירותי היקף
528 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
3,018 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,920
רכישות חוזים והקצבות
41,188 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
10,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
27,478 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
12.8