כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
36
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
12.0
שנת הקמה:
2020
רשות:
גולן
פרטי קשר
יישוב:
אורטל
כתובת:
אורטל 4
כתובת למכתבים:
אורטל 4, אורטל
מיקוד:
1243000
טלפון:
04-6960711
פקס:
04-6960800
מנהל/ת:
רן קמינסקי
מפקח/ת:
נטליה גרונסטדת
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
36
בנים:
17
בנות:
19
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 3 3 6.0
י 1 6 10 16.0
יא 1 8 6 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017