כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
51
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
12.8
שנת הקמה:
2020
רשות:
גולן
פרטי קשר
יישוב:
אורטל
כתובת:
אורטל 4
כתובת למכתבים:
אורטל 4, אורטל
מיקוד:
1243000
טלפון:
04-6960711
פקס:
04-6960800
מנהל/ת:
רן קמינסקי
מפקח/ת:
נטליה גרונסטדת
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
אדם ואדמה מיסודו של השומר הצעי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
51
בנים:
21
בנות:
30
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 2 9 11.0
י 1 5 5 10.0
יא 1 6 10 16.0
יב 1 8 6 14.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017