בית ספר אום ליסון ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ט
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
גיהאן חלאק
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
28.6%
חציון וותק הוראה
8 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.5%

עובדי הוראה

3
מורים
18
מורות

תלמידים

195
בנים
76
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,984,656 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,068,375 ₪
עלות שעות הוראה
4,034,000 ₪
עלות שכר - קורונה
34,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,916,281 ₪
שירותי היקף
743,358 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
24,285 ₪
חינוך מיוחד
41,300 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-129,849
רכישות חוזים והקצבות
1,167,299 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
69,888 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
534,581 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,699 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.6