כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
220
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
2019
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
אום ליסון, ירושלים
מיקוד:
9710700
טלפון:
02-6297790
מנהל/ת:
גיהאן חלאק
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
220
בנים:
163
בנות:
57
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 30 18 24.0
ב 1 22 9 31.0
ג 2 29 12 20.5
ד 1 20 3 23.0
ה 1 22 6 28.0
ו 1 20 5 25.0
ז 1 20 4 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017