כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
85
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
10.6
שנת הקמה:
1970
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
בר יוחאי 52
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 700, באר שבע
מיקוד:
84105
טלפון:
08-6494604
פקס:
08-6495098
מנהל/ת:
צפורה הרפנס
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
85
בנים:
64
בנות:
21
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 5 0 5.0
י 1 9 2 11.0
יא 2 13 7 10.0
יב 3 25 9 11.3
יג 1 12 3 15.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017