בית ספר אגמים מ"מ אשקלון

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
אשקלון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית אשקלון
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
קרן אברהם
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
21.7%
חציון וותק הוראה
5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
7.5%

עובדי הוראה

1
מורים
22
מורות

תלמידים

147
בנים
121
בנות

תלמידים עולים

3.7%
עולים
96.3%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,741,424 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,115,175 ₪
עלות שעות הוראה
4,090,175 ₪
עלות שכר - קורונה
25,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,626,249 ₪
שירותי היקף
583,831 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
21,163 ₪
חינוך מיוחד
107,386 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-5,700
רכישות חוזים והקצבות
847,891 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
71,678 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
513,159 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,062 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.9