כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
502
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
2019
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אבן סינא
כתובת למכתבים:
אבן סינא, רהט
מיקוד:
8535700
טלפון:
08-6666666
מנהל/ת:
פאיק חסנאת
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
502
בנים:
272
בנות:
230
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 51 45 32.0
ב 3 54 33 29.0
ג 3 33 38 23.7
ד 3 49 41 30.0
ה 3 41 34 25.0
ו 3 44 39 27.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017