כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
77
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
5.9
שנת הקמה:
2012
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
תל שבע
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 572, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-6527868
פקס:
08-6582436
מנהל/ת:
עאיש אבו עמרה
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ללא דיווח-חנ"מ
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
77
בנים:
48
בנות:
29
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 1 5.0
ב 1 4 2 6.0
ג 1 5 1 6.0
ד 1 2 4 6.0
ו 1 3 3 6.0
ז 1 2 4 6.0
ח 1 3 3 6.0
ט 1 3 3 6.0
י 1 6 0 6.0
יא 1 4 2 6.0
יב 3 12 6 6.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017