כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
91
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
8.3
שנת הקמה:
2016
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלנבי נוח
כתובת למכתבים:
ת.ד. 136, רהט
מיקוד:
8535702
פקס:
08-6771734
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
יישוב:
רהט
כתובת:
אלנבי נוח
כתובת למכתבים:
ת.ד. 136, רהט
מיקוד:
8535702
טלפון:
08-6771730
מנהל/ת:
אסמאעיל אזברגה
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
91
בנים:
47
בנות:
44
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 3 3 6.0
ט 1 5 3 8.0
י 3 10 15 8.3
יא 2 9 9 9.0
יב 4 20 14 8.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017