כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
81
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
7.4
שנת הקמה:
2006
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 2
כתובת למכתבים:
ת.ד. 4020, באר שבע
מיקוד:
8414001
טלפון:
08-9974259
פקס:
08-9974316
מנהל/ת:
ריאד אלטלקאת
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
81
בנים:
49
בנות:
32
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 6 3 9.0
ג 1 4 4 8.0
ד 1 4 3 7.0
ז 1 6 2 8.0
ט 1 5 3 8.0
י 1 5 3 8.0
יא 1 3 3 6.0
יב 4 16 11 6.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017