כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
39
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
6.5
שנת הקמה:
1994
רשות:
כסיפה
פרטי קשר
יישוב:
כסיפה
כתובת:
כסיפה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1232, ערד
מיקוד:
8911201
טלפון:
08-9954663
פקס:
08-9959033
מנהל/ת:
נאיף אבו עגאג
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית כסייפה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
13
תלמידים:
39
בנים:
14
בנות:
25
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 3 2 5.0
ה 1 1 5 6.0
ו 1 4 1 5.0
ז 1 1 5 6.0
ט 1 1 6 7.0
יב 1 4 6 10.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017