כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
70
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
7.0
שנת הקמה:
1993
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 500, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9919546
פקס:
08-9919546
מנהל/ת:
מאגדולנא חמוד
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
70
בנים:
32
בנות:
38
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 1 7.0
ב 1 4 3 7.0
ג 2 6 8 7.0
ד 1 3 4 7.0
ה 1 5 4 9.0
ו 4 8 18 6.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017