כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
34
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
34.0
שנת הקמה:
2019
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
אופירה
כתובת למכתבים:
חדרה 0000
מנהל/ת:
ישראילוב סבטלנה א
מפקח/ת:
נוגה ליפשין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
34
בנים:
20
בנות:
14
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 20 14 34.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017