בית ספר אלומות ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
דגנית הראל
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
46.2%
חציון וותק הוראה
7.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

2
מורים
24
מורות

תלמידים

0
בנים
40
בנות

תלמידים עולים

2.5%
עולים
97.5%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,007,869 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,765,825 ₪
עלות שעות הוראה
4,765,575 ₪
עלות שכר - קורונה
250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,242,044 ₪
שירותי היקף
935,987 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
8,908 ₪
חינוך מיוחד
221,437 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,390
רכישות חוזים והקצבות
41,833 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
37,269 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
995,058 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
149,259 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.7