כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
34
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
5.7
שנת הקמה:
2019
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
רקנטי אברהם 8
כתובת למכתבים:
רקנטי אברהם 8, ירושלים
מיקוד:
9723518
טלפון:
02-1234567
מפקח/ת:
עדנה טקסלר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
רקנטי אברהם 8
כתובת למכתבים:
רקנטי אברהם 8, ירושלים
מיקוד:
9723518
טלפון:
02-1234567
מנהל/ת:
דגנית הראל
מפקח/ת:
עדנה טקסלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
34
בנים:
0
בנות:
34
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 8 8.0
ט 2 0 10 5.0
י 1 0 5 5.0
יא 1 0 4 4.0
יב 1 0 7 7.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017