כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2017
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
הרפואה 6
כתובת למכתבים:
הרפואה 7, אשדוד
מיקוד:
7747629
טלפון:
072-3399097
מנהל/ת:
ירדנה אלדר
מפקח/ת:
נורית אלעזרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשדוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017